Download: jennifer lopez ft roberto carlos llegaste

Letra da Música [jennifer lopez ft roberto carlos llegaste].

Já dejchám za nás oba
Brodit se hnusem mì nezajímá
Když to øíkám, tak mi vìø,
jsem prostì zamilován

Budu tím, koho miluješ
Budu tím, co ho miluješ
Když to øíkám, tak mi vìø
Když to øíkám...

Budu se smát, * jí do ksichtu
Hoøí mi vlasy, teï oslepl jsem
* mi pomalu požírá duši
Prokletá zemì se mìní v *

Budu tím, koho miluješ
Budu tím, co ho miluješ
Když to øíkám, tak mi vìø
Když to øíkám...

Budu tím, koho miluješ
Budu tím, co ho miluješ
Když to øíkám, tak mi vìø
Když to øíkám, tak mi vìø
Budu tím, koho miluješ
Budu tím, co ho miluješ
Když to øíkám, tak mi vìø
Když to øíkám...

COMENTÁRIOS